Biodiverse boomgaarden en hooilandenDelen

 

Biodiverse boomgaarden en hooilanden

Fruitboomgaarden bieden heel wat kansen voor het verhogen van de biodiversiteit. Al te vaak worden deze niet optimaal benut. We zetten met dit nieuwe project in op de aanleg en het beheer van boomgaarden en hooilanden waarbij, na analyse, met gerichte ingrepen het biodivers karakter versterkt wordt. Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei en Natuurpunt en Partners Meetjesland.

De voorbije jaren neemt de belangstelling voor de hoogstamboomgaard terug toe. Liefhebbers planten opnieuw fruitbomen en dragen zo bij tot het behoud van dit unieke landschapselement. Hoogstamfruitbomen zorgen voor het herstel van een gevarieerd, kleinschalig landschap. En ze leveren ook een winst voor de natuur!

Wat zijn de mogelijkheden binnen dit project? 

Advies rond inrichting en beheer

Natuurpunt en Partners vzw inventariseert intensief bestaande boomgaarden en hooilanden op aanwezigheid van planten, insecten, vogels, zoogdieren, paddenstoelen… Zo kan de invloed op het rendement van de hooi/graslanden als gevolg van de genomen biodiversiteitsverhogende maatregelen worden bepaald.

Subsidies voor het bewaren of verhogen van zogenaamde 'biodiversiteitsverhogers' (100 % subsidie):
  • Achterstallig beheer van oude fruitbomen
  • Aanleg van takkenrillen
  • Aanplant van hagen of houtkanten
  • Nestkasten voor mezen, steenuilen of vleermuizen
  • Insectenhotels
  • Graven van een poel
  • Vrijmaken van een gracht
  • Herwaarderen van een hooiland (om insecten aan te trekken) door aangepast maaibeheer
Themamomenten en educatie in publieke boomgaarden en hooilanden om eigenaars, maar ook anderen, te informeren en te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan rond beheer en het verhogen van biodiversiteit

Zo zullen we aan de bestaande publicatie 'Van Trezeke tot Keizerin' een hoofdstuk toevoegen met advies rond inrichting en beheer met als doel het creëren en beheren van boomgaarden en hooilanden met een hogere biodiversiteit. De ambassadeur/symboolsoort voor dit project is de steenuil.

Wie komt in aanmerking?

Droom je van een nieuw aan te leggen hoogstamboomgaard met streekeigen fruitbomen? Hou je ervan dat er zo veel mogelijk leven is in te bespeuren? Ben je particulier, landbouwer of gemeente in ons LEADER-werkingsgebied? Neem dan gerust contact op.

Bij de beoordeling hanteren we een vast aantal selectiecriteria, waar we de aandacht op willen vestigen. Dit zijn zaken zoals de aanwezigheid van bestaande hagen of houtkanten, aantal fruitbomen, grootte van het perceel, locatie, de aanwezigheid van een poel, geen begrazing, nestkasten en dergelijke meer. Bij een nieuwe aan te leggen boomgaard zijn deze zaken niet steeds aanwezig, maar kunnen deze wel worden toegevoegd. Niet enkel het aanwezige groen wordt beoordeeld, maar eveneens nieuw aan te planten/leggen elementen.

Contacteer ons gerust voor verdere informatie of om te zien of jouw boomgaard een biodiverser karakter verdient.

Contacteer ons
© Eva Claeys