VBS De Kaproenen uit Kaprijke biedt onderdak aan de gierzwaluw

Vrije Basisschool De Kaproenen uit Kaprijke besloot om met de hulp van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (RLML) en de brandweer de gierzwaluwen aan een veilige broedplaats te helpen.Terug naar overzicht
Delen

 

VBS De Kaproenen uit Kaprijke biedt onderdak aan de gierzwaluw

De gierzwaluw broedt in muurspleten, onder dakgoten en onder pannen van oude gebouwen. Door renovatie en sloop van oude gebouwen gaan er in snel tempo nesten verloren. De Vrije Basisschool De Kaproenen uit Kaprijke besloot om met de hulp van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (RLML) en de brandweer deze acrobaten van de lucht aan een veilige broedplaats te helpen.

De gierzwaluw is een echte zomergast die soms al in augustus opnieuw warmere oorden opzoekt. Het zijn, ondanks hun korte verblijf, graag geziene gasten omdat ze per dag maar liefst 20.000 insecten kunnen verorberen. De gierzwaluw is groter dan de andere zwaluwsoorten, waarvan ze vreemd genoeg geen familie zijn. De dichtste verwant van de gierzwaluw is de kolibrie.

Doordat er steeds minder geschikte broedplaatsen zijn, vooral veroorzaakt door onze bouwactiviteiten, neemt het aantal gierzwaluwen af. Kunstnesten bieden hiervoor een mogelijke oplossing. “Dankzij subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen kan Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei kunstnesten plaatsen op geschikte locaties. De gemeente Kaprijke deed ook een financieel duitje in het zakje en de technische dienst loste met hulp van de Meetjeslandse brandweer de praktische problemen op! Deze speciale nestkasten moeten op vrij grote hoogte worden gehangen en een vrije aanvliegroute hebben. De hulp van de brandweer is hier wel gekomen om de nestkasten veilig op te hangen”, verduidelijkt Hélène, medewerker natuur bij RLML.

   

Vrije Basisschool De Kaproenen uit Kaprijke liet op een zijgevel van de aanpalende sporthal vijf nestkasten plaatsen, en daar mogen de Kaprijkse gierzwaluwen een bijzondere leerling dankbaar voor zijn. “Julien zit bij ons in het zesde leerjaar en is de grootste vogelkenner van onze school. Zijn enthousiasme heeft een bijzonder grote rol gespeeld om mee in dit project te stappen. Zo gaf hij de voorbije weken op eigen initiatief een spreukbeurt aan zijn schoolgenoten over de gierzwaluw en zat hij mee aan tafel om het plaatsen van de nestkasten voor te bereiden”, vertelt Sandra De Buck (directrice VBS De Kaproenen) vol trots.

Hélène is alvast hoopvol: “Het is nu afwachten of de bewoners snel hun intrek innemen. Walter van de Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen houdt alvast een oogje in het zeil. Zodra ze een broedplaats gekozen hebben, blijven ze zeer trouw. Je hebt met andere woorden voor jaren plezier aan ‘jouw’ gierzwaluwen.”