Herstel van laantjes om perceel te vernatten

Langs Kouter in Deinze werden op een perceel van Natuurpunt laantjes hersteld om zo het perceel te vernatten. Hierbij werden ongeveer 850m laantjes hersteld om een perceel van 1.9ha te vernatten. De rol van het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei was adviesverlening en het uittekenen van een plan.Delen

Laantjes helpen een perceel van Natuurpunt te vernatten

Langs Kouter in Deinze werden op een perceel van Natuurpunt laantjes hersteld om zo het perceel te vernatten. Laantjes zijn ondiepe greppels die historisch dienden om water af te voeren.

Er zijn ongeveer 850 meter aan laantjes hersteld om een perceel van 1.9 hectare te vernatten. De rol van het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei was adviesverlening en het uittekenen van een plan. 

Het vernatten van een perceel kan belangrijk zijn voor het behoud van wetlands, moerassen en andere natte ecosystemen. Deze gebieden spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit en bieden habitat voor verschillende planten- en diersoorten, waaronder bedreigde en zeldzame soorten.

Bovendien kan vernatting helpen bij het beheren van waterstromen in een gebied. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om water vast te houden tijdens periodes van overstromingsgevaar en geleidelijk af te voeren wanneer het waterpeil daalt. Dit kan helpen bij het voorkomen van overstromingen in nabijgelegen gemeenschappen.