Hoe deed de kerkuil het in onze streek in 2023?

2023 is waarschijnlijk het meest succesvolle kerkuilenjaar ooit door een opmerkelijk hoog aantal broedgevallen, grote nesten en een normaal uitvliegpercentage.Delen

97

Broedgevallen

7

jongen in het grootste nest

89

% uitvliegpercentage

293

Gecontroleerde nakomelingen

 

Hoe deed de kerkuil het in onze streek in 2023? We vragen het aan Frank en Gertjan van de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen

2023 is waarschijnlijk het meest succesvolle kerkuilenjaar ooit door een opmerkelijk hoog aantal broedgevallen, grote nesten en een normaal uitvliegpercentage.

Erg opvallend is het nestgemiddelde van 3,7 jongen, wat uitzonderlijk is en het langjarig gemiddelde van 3,0 ruimschoots overtreft. In vergelijking met het voorgaande jaar 2022, waar het gemiddelde slechts 2,7 jongen bedroeg, is dit een opmerkelijke stijging. Bovendien werden dit jaar vijf tweede broedsels aangetroffen, terwijl er vorig jaar geen enkel tweede broedsel werd vastgesteld. Op locaties zoals Poesele en Lembeke werden twee van de vijf broedsels succesvol volbracht.

Hoe zit het met de broedgevallen?

De gecontroleerde broedgevallen, waarbij de nesten werden geringd, bereikten een recordaantal van 80 eenheden, in vergelijking met 60 eenheden het voorgaande jaar. Het totale aantal broedgevallen, inclusief 8 mislukte, 7 vastgestelde en 2 vermoedelijke, bedroeg 97 eenheden. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2022, waarin er 74 broedgevallen werden geregistreerd.

In 2022 kenden we een uitzonderlijk hoog uitvliegpercentage, was dat in 2023 ook het geval?

Hoewel het uitvliegpercentage in 2023 iets lager lag, namelijk 89%, vergeleken met het buitengewone percentage van 97% in 2022, valt dit nog steeds binnen de norm van 85 tot 90%. Het jaar 2023 wordt echter gekenmerkt als het beste jaar tot nu toe, met 293 gecontroleerde nakomelingen van de kerkuil. In 2022 bedroeg dit aantal slechts 156.

De Kerkuilwerkgroep vond dit jaar bovendien opmerkelijk grote nesten, waarbij het grootste nest met 7 gezonde jongen werd waargenomen op het Broekelken Adegem. Elders werden ook 4 nesten met 6 jongen waargenomen. De broedkast op de Vroenhoek in Lembeke wist de populatie kerkuilen met 9 stuks te versterken dankzij 6 jongen en 3 jongen van het tweede broedsel. Vorig jaar had het grootste nest "slechts" 5 jongen.

Hoe oud worden onze kerkuilen?

De oudst bekende kerkuil bij onze Kerkuilenwerkgroep werd meer dan 10 jaar, maar dat is helaas een uitzondering. De gemiddelde levensverwachting van een kerkuil is ongeveer 4 jaar. Het verkeer eist soms een zware tol onder de kerkuilen...

Dankwoord

De Kerkuilwerkgroep, afdeling het Meetjesland, bedankt alle locatiehouders voor hun gastvrijheid voor de kerkuil. Daarnaast gaat dank uit naar alle medewerkers en controleurs van de Kerkulwerkgroep Vlaanderen, evenals naar RLML voor de ondersteuning van dit succesvolle project.

De pulli zesling van eind mei in een emmer.
© Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen

De pulli zesling van eind mei in een emmer.

Nestkast in Lembeke waarin twee broedsels zaten.
© Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen

Nestkast in Lembeke waarin twee broedsels zaten. 

 

 

 

 

 

Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, afdeling Meetjesland