Machinale knotmarathon

Om de kosten van het beheer van knotbomen en houtkanten en het versnipperen te drukken, zetten we onder andere in op een groepsaankoop waarbij machinaal wordt geknot. Een ‘knotmarathon’ dus. We richten ons hierbij op particulieren, landbouwers én openbare besturen.Delen

 

Duurzaam beheer van houtkanten en knotbomenrijen behoort tot de kerntaken van een Regionaal Landschap. In het kader van het LEADER-project 'Houtige biomassa, de korte keten sluiten', wordt er getracht om samen met partnerorganisaties lokale en kwalitatieve houtsnippers te verkrijgen via duurzaam landschapsbeheer. Dit jaar wordt opnieuw ingezet op een groepsaankoop waarbij machinaal wordt geknot en versnipperd, met als doel de kosten te drukken. Het doelpubliek bestaat uit particulieren, landbouwers en openbare besturen.

Om te kunnen intekenen, voldoet de aanvraag bij voorkeur aan onderstaande voorwaarden:

  • Een houtkant of knotbomenrij bevindt zich in het RLML-werkingsgebied.
  • Het laatste beheer dateert van voor 2019.
  • De aanplant is vlot bereikbaar en het terrein is berijdbaar met een rupskraan of tractor.

Inschrijven is vrijblijvend en kan tot eind juni. Door opdrachten te bundelen volgens locatie, type en beheer, kan een scherpe prijs worden bekomen, die teruggekoppeld wordt naar de geïnteresseerden. De kwaliteit van de uitgevoerde werken wordt gewaarborgd en er bestaat de mogelijkheid om een beheerplan op te maken.

Ook houtkanten en knotbomenrijen die moeilijk te beheren zijn of achterstallig onderhoud vertonen, worden aanvaard. De prijs kan variëren naargelang de hoeveelheid werk en verwachte snippers. Het doel van het LEADER-project is voornamelijk het lokaal gebruik van duurzame houtsnippers te stimuleren en (beter) in kaart te brengen. Dit omvat zowel verse als gedroogde houtsnippers voor particulier of professioneel gebruik. Om het verhaal duurzaam te houden, dienen deze maximaal lokaal gebruikt te worden.

De houtsnippers kunnen deels de vergoeding vormen van de aannemer, om zo de kosten te drukken. Maar ook daar kan, mits duidelijke afspraken, van afgeweken worden. Wanneer het gaat om terreinen die vochtig of zeer nat zijn, wordt er in samenspraak met de eigenaar en aannemer gezocht naar de ideale periode om de beheerwerken in te plannen. Maar ook daar kan van afgeweken worden of zelfs een afgelasting overwogen worden wanneer er sprake is van overmacht.Ik wens meer info en/of schrijf me in