Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones - inspiratieTerug naar overzicht
Delen

 

Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones - inspiratie

Langdurige droogtes, intense regenbuien én de steeds toenemende verharding zorgen ervoor dat regenwater niet voldoende kan infiltreren in de bodem. Dit zorgt voor waterschaarste én wateroverlast. Via enkele tips kan ook jij als particulier actie ondernemen om het regenwater beter te beheren in jouw tuin.

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Hierdoor worden we steeds vaker geconfronteerd met langdurige droogte en meer intense regenbuien, wat kan leiden tot waterschaarste én wateroverlast. Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen dat regenwater onvoldoende kan doorsijpelen in de bodem. Grote hoeveelheden water worden hierdoor te snel afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten die deze hoeveelheid niet aankunnen. We zien dus steeds vaker overstromingen, terwijl het grondwater te weinig wordt aangevuld.

Ook jij kan helpen om het tij te keren. De meest bekende oplossing is een regenwaterput, maar ook in de tuin kan je water langer vasthouden. Via enkele filmpjes én een handige brochure ontdek je wat je zelf kan ondernemen om aan efficiënt waterbeheer te doen:

Heb je nog verdere vragen over efficiënt waterbeheer? Dan kan je altijd contact opnemen met Eliza Romeijn-Peeters - eliza@rlsd.be 

Deze inspiratie kadert binnen het PDPO-project 'Naar water efficiënt beheer met groenzones’. Dit project zet actief in op kennisbundeling en demonstraties. De provincie Oost-Vlaanderen, de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG), het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) werken samen elk vanuit hun expertise en doelpubliek om het thema efficiënt waterbeheer te belichten.