Plantactie bij boer Dieter voor project 'Carbon Farming'

ERPE-MERE – Meer dan 500 bomen en struiken gaan op 3 maart in de grond op de graasweides van veeboer Dieter in Erpe-Mere. Uniek aan deze aanplant is dat ze financieel ondersteund wordt door het bedrijf Hinicio, dat op deze manier de inspanning van de landbouwer erkent. Beide partijen werden met elkaar in contact gebracht via het Oost-Vlaamse PDPO project Carbon Farming.Delen

We brengen dit keer nieuws van buiten ons werkingsgebied, maar wel over een project waar we nauw bij betrokken zijn. Meer dan 500 bomen en struiken gaan op 3 maart in de grond op de graasweides van veeboer Dieter in Erpe-Mere. Het is één van de eerste Vlaamse voorbeelden waarbij landbouwers vergoed worden voor het vastleggen van koolstof als maatschappelijke dienst. De hagen zullen van nabij opgevolgd worden, ook op vlak van de CO2 die ze uit de lucht zullen halen. Deze vorm van koolstoflandbouw of carbon farming heeft tal van ecologische en maatschappelijke waarden, en daar betaalt consultancybureau Hinicio graag een bijdrage voor. Natuurorganisatie BOS+ vzw bracht de twee partijen samen in een innovatief project voor Vlaamse payments for ecosystem services. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zal de wetenschappelijke monitoring uitvoeren.

Boslandbouw in opmars

Langzaam maar zeker tonen meer Vlaamse boeren interesse om bomen te planten op hun percelen. Boslandbouw of “agroforestry” wint aan interesse in Vlaanderen en zo ook in Erpe-Mere. Zondag 3 maart start op de randen van de graasweide van boer Dieter de aanplant van bijzondere hagen.

De hoeveelheid CO2 die de hagen de komende jaren zullen vastleggen werd vooraf ingeschat op basis van wetenschappelijke modellen. Om de juistheid van deze modellen te toetsen, zal het ILVO de hoeveelheid koolstof in de bodem en bomen opvolgen doorheen de groei van de hagen. Dit pilootproject zal daarmee de basis leggen voor accuratere prognoses voor koolstofcaptatie in de toekomst, en hopelijk koolstoflandbouw versterken.

Koeien ook blij

Landbouwer Dieter, eigenaar van Hof van Dorset, is enthousiast over dit initiatief, omdat het heel erg multifunctioneel is: “Hagen halen niet alleen koolstof uit de lucht, maar bieden beschutting voor de dieren en zijn bovendien mooi en waardevol voor de biodiversiteit. Op hete zomerdagen zoeken mijn koeien steevast schaduw op en vele vlinders en andere wilde dieren zullen hier een thuis vinden.” Voor Dieter is het niet de eerste aanplant binnen het project. Eerder plantte Dieter ook al 640 bomen en struiken aan in hagen op een perceel in de buurt en kwam er 90m haag bij aan de oprit langs zijn hoeve.

Waar natuur en landbouw in de media vaak lijken te clashen, is dit project een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen beide. Natuurorganisatie BOS+ slaat de brug tussen vijf landbouwers, de bedrijfswereld, onderzoekspartner ILVO, bio-sectororganisatie BioForum, en de landschapsorganisaties Regionaal Landschap (RL) Schelde-Durme, RL Meetjesland & Leievallei en RL Vlaamse Ardennen.

Ecosysteemdiensten

“Naast instaan voor onze voedselproductie, bouwen onze deelnemende landbouwers mee aan het landschap van morgen”, zegt Bert De Somviele van BOS+. “Een landschap dat weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering, want bomen brengen verkoeling, houden de bodem gezond en beperken het risico op overstromingen. Bomen leggen bovendien koolstof vast in hun biomassa en in de bodem, en deze ecosysteemdienst heeft al een marktwaarde. We kunnen onze landbouwers dus vergoeden voor die vastgelegde koolstof op hun percelen, en kunnen ineens ook genieten van alle andere voordelen die bomen ons bieden.”

Contact:

Sanne Van Den BergeBOS+

Sanne.vandenberge@bosplus.be Tel: 0478 97 77 35

Dieter Uyttendaele – landbouwer Hof van Dorset

Hofvandorset@hotmail.com Tel: 0496 41 54 55

Julie Van Oostveldt – Hinicio

Julie.Van.Oostveldt@hinicio.com Tel: 0479 41 87 16

Paul Pardon – ILVO

Paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be Tel: 092722676

Liên Romeyns – Bioforum

Lien.romeyns@bioforum.be Tel: 0485 29 98 32

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt door:

© LEADER