Resultaat huiszwaluwtellingen 2023

Door jaarlijks steekproeftellingen te doen op enkele hotspots van ons werkingsgebied, krijgen we een beeld van de evolutie van onze huiszwaluwenpopulatie.Delen

 

Onze kunstnestjes zijn gegeerd bij huiszwaluwen

Door jaarlijks steekproeftellingen te doen op enkele hotspots van ons werkingsgebied, krijgen we een beeld van de evolutie van onze huiszwaluwenpopulatie. De zwaluwenbezettingen waren dit jaar gelijklopend met voorgaande jaren, soms minder, soms meer.

Huiszwaluwen hebben voor de bouw van hun nest modder nodig en die was in het voorjaar van het broedseizoen 2023 overvloediger dan anders door de regenval. Dat zagen we ook bij onze tellingen: er waren meer natuurlijke nestjes te zien onder de dakgoten dan anders. Maar kunstnestjes blijven nog steeds gegeerd. Bij een landbouwer in Adegem (Maldegem) zijn er al jaren zo maar eventjes 18 nestjes bezet!

In Boekhoute (Assenede) en Deinze hebben we de inwoners van zwaluwenhotspots de gelegenheid gegeven om kunstnesten te laten ophangen. Met dank voor de medewerking van de gemeenten! Volgend jaar zullen we enkele andere gemeenten aansporen om hetzelfde te doen.