Stageplaats Landschaps- en tuinarchitectuur bij Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei biedt een stageplaats aan voor een student landschaps- en tuinarchitectuur.Delen

 

Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (RLML) is een organisatie die al 25 jaar werkt op het snijvlak van natuur- en landschapszorg, erfgoed en recreatie. Onze werking spitst zich toe op het herstel, het behoud, de ontwikkeling en de promotie van de typerende diverse landschappen van het Meetjesland en de Leievallei. RLML is een multidisciplinair team van 9 vaste medewerkers. Het kantoor bevindt zich in de gezellige Villa Oakland in het Heldenpark in Eeklo. 

JE WERKKADER

In de strijd tegen waterschaarste en wateroverlast werken de Regionale Landschappen samen met ANB, VMM, de provincies en andere partners aan verschillende strategische doelen van het Vlaams Klimaatadaptatieplan, zo ook aan het actiepunt 'groenblauwe metamorfose van onze bebouwde kernen'. 

JE TAKENPAKKET

 • Je werkt mee aan de voorbereiding van onthardings- en vergroeningsprojecten.
 • Je werkt mee aan de opmaak van projectvoorstellen en subsidiedossiers. 

JOUW PROFIEL & TALENTEN

 • Je bent student landschaps- en tuinarchitectuur
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je werkt gestructureerd
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent sterk in de inventarisatie en analyse van de bestaande situatie op het terrein
 • Je staat open om je visie op ontwerpen aan te vullen met kennis van historisch landschap, biodiversiteit, watermaatregelen, zorggroen...
 • Je hebt oog voor nature based solutions, klimaatadaptieve oplossingen, watergerelateerde maatregelen, beleving en biodiversiteit
 • Je kan werken met digitale toepassingen om een ontwerpvoorstel verstaanbaar te maken voor Jan met de pet
 • Je kan vlot op papier een schetsontwerp maken
 • Je hebt een basisbegrip van werken met GIS
 • Kennis van Adobe-toepassingen (Indesign, Photoshop...) of gelijkaardige programma's zijn een meerwaarde
 • Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt.

ONS AANBOD

 • Een stageplaats met ruimte voor eigen inbreng en een maatschappelijk relevante impact
 • Een team van gepassioneerde collega's met zeer diverse specialisaties waar open communicatie en terugkoppeling centraal staan
 • Inspirerende begeleiding en expertise in landschapsontwerp voor en communicatie met openbare besturen
 • Je leert het reilen en zeilen van de werking van een Regionaal Landschap
 • Je krijgt de mogelijkheid om workshops en webinars te volgen die je bestaande kennis aanvullen of verdiepen in het kader van lopende Blue Deal- en Green Deal-projecten
 • Glijdende werktijden
 • Gebruik van de bedrijfswagen voor werkgerelateerde verplaatsingen indien je in het bezit bent van een rijbewijs B
 • Standplaats: Villa Oakland, Heldenpark, Oostveldstraat 91, Eeklo
 • Deeltijds telewerk mogelijk (in onderling overleg)
 • Je mag (of eigenlijk moet) jezelf zijn, we houden van eerlijk en oprecht

GOESTING GEKREGEN?

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@RLML.be met de vermelding van de periode waarin je stage zou willen lopen en hoeveel dagen per week voor jou mogelijk zijn (3, 4 of 5).

Vacature stageplaats RLML