Vlaamse boeren planten bomen dankzij giften van particulieren

Verschillende Vlaamse landbouwers planten in de komende jaren op hun velden honderden bomen aan. Op zich niets bijzonders, zij het dat ze dat doen dankzij giften van particulieren. Hoe? Via het platform Treecological.be kunnen particulieren hun CO2-uitstoot berekenen. Op basis daarvan doen ze een gift aan de landbouwers, die op hun beurt bomen kunnen aanplanten op hun percelen. Vlaamse boeren en natuurbeschermers slaan op die manier de handen in elkaar in de strijd tegen klimaatverandering.Delen

Verschillende Vlaamse landbouwers planten in de komende jaren op hun velden honderden bomen aan. Op zich niets bijzonders, zij het dat ze dat doen dankzij giften van particulieren. Hoe? Via het platform Treecological.be kunnen particulieren hun CO2-uitstoot berekenen. Op basis daarvan doen ze een gift aan de landbouwers, die op hun beurt bomen kunnen aanplanten op hun percelen. Vlaamse boeren en natuurbeschermers slaan op die manier de handen in elkaar in de strijd tegen klimaatverandering.

Het unieke initiatief kadert in het project “Treecological” (www.treecological.be). Dat is een platform van BOS+, een natuurorganisatie die bossen beschermt en aanplant in Vlaanderen. Via Treecological kunnen particulieren een gift doen die wordt berekend op basis van de CO2 die ze hebben uitgestoten via, bijvoorbeeld, hun vakantieverplaatsing. Dankzij die bijdrage kan BOS+ de landbouwers uitbetalen voor hun aanplant van bomen, hagen en houtkanten. Deze combinatie van bomen met landbouwteelten of vee wordt ‘boslandbouw’ genoemd (agroforestry in het Engels). Vier landbouwers uit Brakel, Geraardsbergen, Lede en Oosterzele stappen al mee in het project, een vijfde komt er binnenkort nog bij. Bomen aanplanten op het landbouwbedrijf kent een lange traditie in Vlaanderen en kan heel wat voordelen bieden aan de landbouwer. Nochtans verdwijnen er ieder jaar heel wat dergelijke aanplantingen. In de 18e en 19e eeuw was het netwerk van boomgaarden, bomenrijen, heggen en houtkanten in het Vlaamse landschap het dichtst. Sindsdien verdwijnen die aanplantingen stelselmatig.

Bomen in het landschap zijn erg waardevol, het zijn hotspots van biodiversiteit en ze geven het landschap identiteit. Ze zorgen voor een beter waterbehoud en -beheer en voorkomen erosie. En ook voor ons klimaat zijn ze cruciaal! Bomen in het landschap zorgen voor een beter microklimaat en ze slaan CO2 op in hun bovengrondse en ondergrondse biomassa, en via bladval en hun wortels wordt ook koolstof in de bodem vastgelegd. Via dit project vergoeden we de landbouwers voor deze belangrijke ecosysteemdienst, waar we als maatschappij mee de vruchten van plukken.

Dergelijke aanplantingen aanleggen kost geld en vaak kiezen landbouwers voor teelten met directe opbrengst. Om eventuele opbrengstverliezen van klassiekere teelten en kosten voor de aanplant te compenseren, wenst BOS+ die landbouwers dus te ondersteunen.

Het project wordt mee mogelijk gemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), Bioforum vzw, en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Meetjesland & Leievallei en Vlaamse Ardennen zijn partners in het project en brengen hun eigen expertise in. Het ILVO zorgt bovendien voor monitoring op het terrein en de wetenschappelijke prognoses van het CO2-opslagpotentieel. Meer info op https://bosplus.be/projecten/co2-capteren-via-boslandbouw en www.agroforestryvlaanderen.be

Boerin Isabelle uit Oosterzele: “De bomen die ik dankzij de aanplant kan laten groeien op mijn gronden, dragen bij aan onze strijd tegen klimaatverandering. Het is belangrijk om hier met z’n allen ons steentje aan bij te dragen. Bomen en struiken in en langs de percelen zijn cruciaal om de bodem te beschermen tegen hitte en droogte, en via hun bladval verbeteren ze de bodemkwaliteit. En ze slaan CO2 op”, zegt Isabelle. “We willen graag meer appels en bessen produceren om te verwerken tot vruchtensappen: appelsap gemengd met bv. vlierbes, cassis of rode kornoelje. De ondersteuning van BOS+ draagt hiertoe bij.”

Boer Frank uit Brakel: “Ik ben ervan overtuigd dat bomen iets kunnen betekenen voor de landbouw. We moeten hun functies opnieuw ontdekken”, zegt Frank. “Ik verbouw graag streekproducten, het zijn producten met een meerwaarde. Ik wil hetzelfde doen met de bomen en struiken die ik aanplant”. Met de aanplant van bomen wil Frank ook het welzijn van zijn koeien verhogen. Ze ondervinden veel last van de hete zomers. Frank zag immers al vaak genoeg dat zij graag de beschutting van bomen opzoeken.

Contact binnen BOS+: Sanne Van Den Berge (projectverantwoordelijke): 0478/97.77.35, sanne.vandenberge@bosplus.be