Akkers en akkerrandenTerug naar overzicht
Delen

 

Akkers en akkerranden

Akkers en akkerranden zijn een belangrijke biotoop voor heel wat diersoorten, maar door veranderd gebruik in de landbouw hebben akkervogels zoals geelgors, veldleeuwerik en patrijs het moeilijk. Het inzaaien van akkers en randen met een bij- en akkervogelvriendelijk mengsel kunnen het verschil maken en zorgen dat landbouw en natuur bondgenoten worden.

De bruine kiekendief is dan weer een rietbroederdie nogal eens graanakkers opzoekt. We beschermen de nesten waar nodig tegen uitmaaien.

Je bent eigenaar van een akker?

Dan kan je bij ons terecht voor heel wat zaken:

  • financiële tegemoetkoming bij bescherming van een nest van een bruine kiekendief tegen uitmaaien
  • advies rond het te gebruiken bloemenmengsel
  • financiële tegemoetkoming voor het zaadmengsel voor een akker- of akkerrand
  • informatie over het opstellen van beheerovereenkomsten door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Help de akkervogel

Ben je een landbouwer en wil je graag meewerken aan een akkervogelproject? Contacteer ons!

Een vraag? Contacteer ons
© Ludo Goossens
© Ludo Goossens