Delen

 

Bossen

Het Drongengoedbos is onder andere het grootste aaneengesloten boscomplex in Oost-Vlaanderen. Daarnaast vinden we in onze streek onder meer het Provinciaal Domein het Leen, de Lembeekse bossen en de KwadebossenKeigatbos, Kallekesbos, Reesinghebos, Torrebos, het Heidebos, de Hospicebossen en Zegbroek-Kattenbos.

Speelbos

Gemeenten of verenigingen die een speelbos willen aanleggen of er ook een natuurlijke speel- en leerruimte van willen maken nemen best contact op met het Regionaal Landschap en wij stellen dan samen met de Bosgroep een plan op.

 

Subsidiemogelijkheden voor aanplant van een bos

Heb je interesse om een nieuw bos aan te planten? Dan onderzoeken wij voor jou de subsidiemogelijkheden.

Een bos aanplanten of herstellen als particulier?

Voor bosaanplantingen werkt het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei nauw samen met de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. Particulieren die interesse hebben om bos aan te planten op hun eigendom nemen best contact op met hen, meer info vind je hier.

Beplant het Landschap

Onder het motto: ‘Oost-Vlaanderen Klimaatgezond!’ biedt de Provincie Oost-Vlaanderen naast de projecten van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei extra ondersteuning voor de aanplant van een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosiewerend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten. Interesse? Neem contact op met Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de Provincie.

Welke aanplantingen komen in aanmerking?
Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden:
  • minimum lengte 100 meter
  • of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks
  • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter
  • of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking
Bijkomend bos en bosomvorming:
Voorwaarden:
  • landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout)
  • uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal
  • landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking