ErfgoedDelen

 

Erfgoed

Erfgoed maakt een integraal deel uit van het landschap. Het draagt bij tot de historische waarde, het uitzicht, vormgeving en uitstraling van een landschap.

Daarbij heeft het Regionaal Landschap aandacht voor landschappelijk erfgoed zoals bijzondere bomen, hoogstamboomgaarden en bomenrijen, maar ook voor klein bouwkundig erfgoed zoals kapelletjes, veldkruisen en ijskelders.

Samenwerking loont: Intergemeenlijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland (IOED Meetjesland)

In 2017 gingen we een samenwerkingsverband aan met Veneco en Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) om een dienstverlening uit te bouwen voor het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed van onze regio. Voor de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland bundelen 8 gemeenten de krachten: Aalter, Eeklo, Evergem, Lievegem, Wachtebeke, Sint-Laureins, Nevele en Maldegem. De IOED ondersteunt de betrokken gemeentebesturen en ambtenaren in hun beleid en dienstverlening inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Wat doet IOED Meetjesland?

De IOED doet aan kennis– en expertiseopbouw rond het onroerend erfgoed van het Meetjesland en erfgoedzorg in het algemeen. Deze kennis en expertise stelt de IOED ter beschikking van de betrokken besturen, stedenbouwkundige diensten, erfgoedgemeenschappen en andere erfgoedactoren binnen en buiten de regio. Het is het vertrekpunt voor de gemeenten om gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot het behoud, het beheer en de ontsluiting van hun erfgoed. De verzamelde kennis kan ook ingezet worden voor educatieve doeleinden en verdergezet onderzoek door gemeenten of derden. De IOED wil in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn voor de betrokken besturen en neemt voor hen ook een directe loketfunctie op.

Concreet kan je bij de IOED terecht voor:
• Infovragen omtrent (veranderende) wetgeving, subsidies, premies, erkenningen...
• Infovragen omtrent het landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed van het Meetjesland

• Gerichte doorverwijzing via het consultatienetwerk van de IOED
• Ondersteuning bij het archeologisch proces en hoe dit in te plannen in gemeentelijke projecten
• Expertiseverslagen over vastgesteld bouwkundig en landschappelijk erfgoed
• Input en ondersteuning bij lokale en bovenlokale erfgoedprojecten (eventueel in ruil voor een extra bijdrage, afhankelijk van de ondersteuning die nodig is)
• Input en ondersteuning bij initiatieven rond publiekswerking
• Ondersteuning bij het uitschrijven van beleidsplannen en bovenlokale visies voor erfgoed