HagenDelen

 

Hagen

Hagen vormen natuurlijke afsluitingen rond boerderijen, weiden en boomgaarden. Ze zijn geliefd bij vogels en andere dieren die er zich in schuil houden. Wanneer een haag de kans krijgt breder en hoger uit te groeien, wordt de ecologische waarde groter. Er komen immers meer bloesems en vruchten in voor.

Waar kunnen wij jou bij helpen wanneer je een nieuwe haag wil aanplanten?

 • onderzoeken subsidiemogelijkheden
 • uitwerking van voorstellen en plannen bij de aanplant van hagen
 • advies bij aanplant en soortenkeuze van hagen
 • géén beheerwerken, tenzij het om achterstallig beheer gaat (herstel)
 • NIEUW: de samenaankoopactie van Behaag je Tuin. Bestel voordelig je plantgoed tussen 1 september en 31 oktober via www.behaagjetuin.be

Beheer van een haag

Wij voeren geen beheerwerken uit van hagen, tenzij het om achterstallig beheer gaat.

Boerenhagen

Een ‘boerenhaag’ van meidoorn, hulst of iep groeit niet hoog en wordt jaarlijks geschoren. Omdat er vroeger geen prikkeldraad bestond, werden vooral doornstruiken in de haag geplant. Ontstond er toch een gat in de haag, dan werd een tak omgebogen of een stok in de haag gezet. Vandaag worden boerenhagen vooral om het uitzicht en om de natuurwaarde aangeplant. Heel wat vogels en andere organismen houden er zich immers in schuil.

Meer weten over het beheer van hagen? Lees onze beheerfiche of contacteer ons.

 

Beplant het Landschap

Onder het motto: ‘Oost-Vlaanderen Klimaatgezond!’ biedt de Provincie Oost-Vlaanderen naast de projecten van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei extra ondersteuning voor de aanplant van een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosiewerend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten. Interesse? Neem contact op met Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de Provincie.

Welke aanplantingen komen in aanmerking?

Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden:
 • minimum lengte 100 meter
 • of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks
 • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter
 • of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking
Bijkomend bos en bosomvorming:
Voorwaarden:
 • landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout)
 • uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal
 • landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking