BijenDelen

 

Bijen

Behalve de bekende honingbij zijn er bij ons meer dan 150 soorten ‘wilde bijen’. De meeste leven niet in een kolonie (solitair) en zijn daardoor ook niet agressief. Veel wilde bijen graven zelf een gangetje in de grond, andere gebruiken bestaande gaatjes.

Bijen worden gelokt door de geur van zoete nectar en zorgen door verspreiding van stuifmeel voor de bevruchting van planten en landbouwgewassen. Zonder bijen dus geen fruit, groenten, bloemen… 

Bijen hebben het moeilijk, maar je kan hen helpen met meer en diverse bloemen, minder pesticiden en een bijenhotel. De gaatjes in het hotel zijn een nestplaats en stuifmeelopslagruimte voor wilde bijen. Bijen maken een nestje in de bijenblok zelf dicht met metselwerk van zandleem, hars… Ze leggen er eitjes in die zelf uitkomen in voorjaar of zomer.

Wat doet het Regionaal Landschap voor de bij?

Het aanleggen van gemengde hagen of houtkanten helpt de bij al een stuk op weg. Er is veel variatie in het aantal soorten en dus ook verschillende soorten stuifmeel voor de bijen, die hier van vroeg in de lente tot laat in het najaar kunnen smullen. Dit geldt ook voor hoogstamboomgaarden.

Zelf aan de slag

Je kan bijen op weg helpen door te besparen op maaibeurten van je eigen gazon. Vermoedelijk is er wel een stukje dat je niet zo intensief gebruikt. Hier kan je perfect het maaien beperken tot één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Belangrijk hierbij is het maaisel wel mee af te voeren. Als je dit lang genoeg volhoudt, krijg je naast het gras heel wat wilde bloemen en kleuren er gratis bij. Ideaal voor onze bruingeel gestreepte vrienden!

Je kan een stapje verder gaan door een stukje om te spitten en in te zaaien met een pakketje wilde bloemenmengsel. Dit kan je elk voorjaar tegen een zeer lage prijs omdat dit wordt gesubsidieerd. (zolang de voorraad strekt) Hetzelfde jaar heb je al resultaat en gegarandeerd mooie tuinfoto’s!

Het grootste plezier doen we bijen met een heuse bijenrand waar een landbouwer een strook van zijn akker laten inzaaien met een één- of meerjarig bloemenmengsel. Een walhalla van voedsel waarvoor de landbouwer in ruil een prima bestuiving van zijn gewassen krijgt.

Wesp, bij of hommel?

De website van Wespennest geeft een mooi overzicht van de verschillen tussen bijen en andere insecten met gelijkende fysieke kenmerken.

 

Ons landbouwlandschap, een verhaal van verwevenheid op het platteland

Het grootste deel van de open ruimte in Vlaanderen is een landbouwlandschap. Niet verwonderlijk dan ook dat landbouwers belangrijke partners zijn van de Regionale Landschappen. Als Regionaal Landschap schrijven wij via projecten mee aan een wervend verhaal van verwevenheid. Hierin zoeken wij naar win-wins voor landbouw en landschap, en zijn wij bruggenbouwers die landbouwers, beleid en inwoners met elkaar verbinden. Het doel? Samen werken aan een hogere omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen: mét landbouwers, op maat van de streek én op maat van landbouwbedrijven, bouwen aan een landschap waarin landbouw en natuur met elkaar verweven zijn. 

Het platteland kan heel wat ecosysteemdiensten leveren. De meest gekende ecosysteemdiensten zijn bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing. De soorten die deze diensten leveren, helpen bij de beheersing van ziektes en plagen en het bestuiven van heel wat gewassen en planten. Daarnaast krijgt het platteland te kampen met opportunistische soorten (bladluizen, everzwijnen, ganzen, kraaiachtigen, duiven…) die zich aan de nieuwe landbouwlandschappen en technieken hebben aangepast en zo vaak ongewenste gasten worden voor bepaalde doelgroepen (onder meer  de tuin- en landbouwsector) op het platteland. Dit in combinatie met de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland zorgt ervoor dat de ecosysteemdiensten afnemen.

Er zijn heel wat benaderingen bij het werken aan ecosysteemdiensten waarbij men vertrekt vanuit een individuele benadering van soorten of problemen. Wij werken aan een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau waarbij een evenwicht trachten te vinden tussen gewenste en ongewenste soorten. Die aanpak stemmen we af op de diverse doelgroepen die op het platteland wonen en werken. Ontdek hieronder hoe boeren en boerinnen ons landschap dagelijks sterker, meer biodivers, mooier en toegankelijker kunnen maken.