Delen

 

Bijen

Behalve de bekende honingbij zijn er bij ons meer dan 150 soorten ‘wilde bijen’. De meeste leven niet in een kolonie (solitair) en zijn daardoor ook niet agressief. Veel wilde bijen graven zelf een gangetje in de grond, andere gebruiken bestaande gaatjes.

Bijen worden gelokt door de geur van zoete nectar en zorgen door verspreiding van stuifmeel voor de bevruchting van planten en landbouwgewassen. Zonder bijen dus geen fruit, groenten, bloemen… 

Bijen hebben het moeilijk, maar je kan hen helpen met meer en diverse bloemen, minder pesticiden en een bijenhotel. De gaatjes in het hotel zijn een nestplaats en stuifmeelopslagruimte voor wilde bijen. Bijen maken een nestje in de bijenblok zelf dicht met metselwerk van zandleem, hars… Ze leggen er eitjes in die zelf uitkomen in voorjaar of zomer.

Wat doet het Regionaal Landschap voor de bij?

Het aanleggen van gemengde hagen of houtkanten helpt de bij al een stuk op weg. Er is veel variatie in het aantal soorten en dus ook verschillende soorten stuifmeel voor de bijen, die hier van vroeg in de lente tot laat in het najaar kunnen smullen. Dit geldt ook voor hoogstamboomgaarden.

Zelf aan de slag

Je kan bijen op weg helpen door te besparen op maaibeurten van je eigen gazon. Vermoedelijk is er wel een stukje dat je niet zo intensief gebruikt. Hier kan je perfect het maaien beperken tot één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Belangrijk hierbij is het maaisel wel mee af te voeren. Als je dit lang genoeg volhoudt, krijg je naast het gras heel wat wilde bloemen en kleuren er gratis bij. Ideaal voor onze bruingeel gestreepte vrienden!

Je kan een stapje verder gaan door een stukje om te spitten en in te zaaien met een pakketje wilde bloemenmengsel. Dit kan je elk voorjaar tegen een zeer lage prijs omdat dit wordt gesubsidieerd. (zolang de voorraad strekt) Hetzelfde jaar heb je al resultaat en gegarandeerd mooie tuinfoto’s!

Het grootste plezier doen we bijen met een heuse bijenrand waar een landbouwer een strook van zijn akker laten inzaaien met een één- of meerjarig bloemenmengsel. Een walhalla van voedsel waarvoor de landbouwer in ruil een prima bestuiving van zijn gewassen krijgt.

Wesp, bij of hommel?

De website van Wespennest geeft een mooi overzicht van de verschillen tussen bijen en andere insecten met gelijkende fysieke kenmerken.

Een vraag? Contacteer ons