Bruine kiekendiefTerug naar overzicht
Delen

 

Bruine kiekendief

De bruine kiekendief is een van onze mooiste roofvogelsoorten. Volwassen mannetjes zijn overwegend bruin met grijze rug en staart en opvallende zwarte vleugeltoppen. De wijfjes zijn iets minder gekleurd en hebben een lichtgeel petje, een bleke keel en gele vleugelvlekken. Bruine kiekendieven jagen doorgaans laag boven de grond, op zoek naar muizen, jonge konijntjes en kleine vogels.

Het Meetjeslandse krekengebied blijft nog altijd een belangrijk broedgebied voor de bruine kiekendief. Het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) heeft hier al enkele jaren een project om de jongen te wingtaggen, zendertjes te bevestigen bij een aantal vogels, het trek- en foerageergedrag te bestuderen.

Het leefgebied van de bruine kiekendief in onze streek

In onze streek komt de bruine kiekendief vooral voor in het Meetjeslandse krekengebied. Dit is een streek in het uiterste noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, dicht tegen de Nederlandse grens. Het gebied ligt verspreid over de gemeenten Assenede en Sint-Laureins. De laaggelegen gronden staan onder invloed van brakke tot zoute kweldruk vanuit de zee of kanalen. Vele gronden zijn op de zee gewonnen door kunstmatige drooglegging.

De unieke vegetatie zorgt voor een ideaal broed- en overwinteringsgebied voor talrijke vogelsoorten, daartoe behoort onder andere de bruine kiekendief. 

Hoe helpt het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei de bruine kiekendief?

Meer en meer broeden bruine kiekendieven in graanakkers of maaigras in plaats van in hun natuurlijk biotoop: de rietkragen. De verschillende oorzaken worden nog onderzocht. Wanneer een nest in een graanakker of maaigras wordt opgemerkt, contacteren we de betrokken landbouwer en krijgt deze een vergoeding van 50 euro om het nest te laten beschermen tegen uitmaaien. 

In de uitgebreide infobrochure vind je meer info over de (bescherming van de) bruine kiekendief.

Algemene infobrochure Brochure voor landbouwers Een vraag? Contacteer ons
© Kjell Janssens
© Ludo Goossens
© Ludo Goossens