KamsalamanderTerug naar overzicht
Delen

 

Kamsalamander

Kamsalamanders zijn onze grootste inheemse watersalamanders, de soort geniet Europese bescherming en vanuit Vlaanderen loopt er een soortbeschermingsprogramma.

Kamsalamanders worden veelal in riviervalleien gevonden en hebben vaak strenge eisen aan hun leefgebied. Net zoals alle andere salamanders hebben ze zowel een landhabitat als een waterhabitat nodig.

Het waterhabitat is een poel met veel zoninval en een gradueel hellende oever, zones met waterplanten en open stukken. Deze poelen gebruiken ze om zich voort te planten in het voorjaar. Best zijn er ook meerdere poelen dicht bij elkaar.

Een groot deel van het jaar brengen ze echter op het land door en daar verkiezen ze een gevarieerd landschap met kleine landschapselementen zoals houtkanten, bossen en struweel.

Ook in het Meetjesland is deze waterdraak te vinden. De populatie wordt opgevolgd in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Hiervoor worden in het voorjaar monitoringsrondes georganiseerd in verschillende poelen.

Als inwoner van het Meetjesland kan je deze en de andere watersalamanders zeker helpen!

Hoe kan jij helpen?

  • graven van nieuwe poelen
  • onderhoud van dichtgegroeide poelen
  • aanplanten van kleine landschapselementen in de buurt van poelen
  • bestaande vijvers aanpassen zodat ze een beter leefgebied vormen voor salamanders
    • oevers aanpassen zodat ze een zachtere helling krijgen
    • geen vissen of eenden in het water uitzetten

Ecopedia - De Kamsalamander from Inverde on Vimeo.