Delen

 

Vlinders

Vlinders zijn naast frivole fladderaars ook belangrijke bestuivers van bloemen. Ze zijn verzot op nectar en die vinden ze in bloemen. Volwassen vlinders zijn niet zo kieskeurig en drinken nectar van verschillende bloeiende inheemse plantensoorten. Rupsen daarentegen, voeden zich maar met één of enkele soorten.

Help de vlinders in je tuin

Niet alle planten bieden nectar. Vlinderstruik, hemelsleutel, wilg of koninginnenkruid zijn maar enkele voorbeelden van planten die uitblinken in het aantrekken van dagvlinders. Zorg er voor dat er van in het vroege voorjaar tot in de late herfst nectar te vinden is in je tuin. Wie meer informatie wil over vlindervriendelijke planten voor in je tuin of hoe je je tuin vlindervriendelijk kan inrichten, kan bij ons terecht voor advies.

Vlinders in de winter helpen?

Wanneer de temperatuur zakt, maakt de natuur zich klaar voor de winter. Op vier dagvlinders na (citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine vos) gaan de meeste soorten als ei, rups of pop de winter door. Die eitjes, rupsen en poppen zitten op allerlei plekken in onze tuinen. Ze gebruiken daarvoor bladeren, takken en holle stengels. Wil je de vlinders helpen overwinteren, dan is het belangrijk om je tuin niet te hard op te ruimen na de zomer zodat deze fladderaars genoeg beschutting vinden in de winterperiode.

Wat doet het Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei voor de vlinders?

Als nectarliefhebbers genieten vlinders mee van de voordelen die bijvriendelijke akkerranden, wegbermen en tuinen bieden.

Daarnaast:

  • geven wij advies voor een aangepast vlindervriendelijk maaibeheer
  • voeren wij vlindervriendelijke aanplanten uit
  • kan je via ons vlindervriendelijke bloemenmengsels bekomen
  • bieden wij in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming

Vlinders herkennen

Je hebt een vlinder gezien, maar weet niet om welke soort het gaat? De website van Natuurpunt kan je hierbij zeker op weg helpen!