Delen

 

Houtkanten

Houtkanten en knotbomen geven structuur aan het landschap. Afhankelijk van de standplaats vind je er andere boomsoorten. Iedere houtsoort heeft zijn eigen toepassingen. Ook heel wat dieren zijn ervan afhankelijk: ze vinden er voedsel, een schuilplek of planten er zich voort. Doorheen het hele jaar zijn kanten en knotbomen waardevol. Elke soort bloeit op een ander tijdstip in het voorjaar en trekt op ieder moment verschillende bestuivers aan. In het najaar voorzien de vruchten de dieren van een lekkere maaltijd.

Een nieuwe houtkant aanplanten?

Waar kunnen wij jou bij helpen?

 • uitwerking van voorstellen en plannen bij de aanplant van houtkanten en knotbomenrijen
 • advies rond het te gebruiken plantgoed bij de aanplant van houtkanten en knotbomenrijen
 • onderzoeken subsidiemogelijkheden
 • ondersteuning bij het beheer van houtkanten en knotbomen via onder meer het in contact brengen met knotters via www.goedgeknot.be
 • NIEUW: de samenaankoopactie van Behaag je Tuin. Bestel voordelig je houtkanten tussen 1 september en 31 oktober via www.behaagjetuin.be

Beheer van een houtkant

Ben je eigenaar van één of meerdere houtkanten? Wie eigen houtkanten niet kan of wil beheren en in ons werkingsgebied woont, kan beroep doen op onze knotters na registratie op www.goedgeknot.be.

Wil je zelf aan de slag en zoek je tips? Het filmpje hieronder helpt je op weg. Meer info? Bekijk de beheerfiche over het beheer van houtkanten.

 

Soorten houtkanten

Afhankelijk van de omgeving vind je soorten die gedijen op droge of natte plekken. Houtkanten of ‘kanten’ op droge standplaatsen bevatten verschillende soorten bomen en struiken: zomereik, hazelaar, lijsterbes, meidoorn, hondsroos, vlier en sporkehout... Op nattere standplaatsen vinden we eerder soorten als zwarte els, wilg, es en (ratel)populier.

In het voorjaar springen de bloesems in het oog. In het najaar vallen de talrijke en kleurrijke zaden op.

Net omdat verschillende soorten er bij elkaar staan, zijn houtkanten en (kap)hagen zo waardevol. Iedere soort bloeit op een ander tijdstip en trekt bepaalde insecten aan. In het najaar leveren de verschillende zaden voedsel aan heel wat verschillende vogels en knaagdieren.

Heb je een vraag? Contacteer ons Download de beheerfiche

 

Subsidiemogelijkheden voor aanplant van houtkanten

Heb je interesse om een nieuwe houtkant aan te planten? Dan onderzoeken wij voor jou de subsidiemogelijkheden.

Beplant het Landschap

Onder het motto: ‘Oost-Vlaanderen Klimaatgezond!’ biedt de Provincie Oost-Vlaanderen naast de projecten van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei extra ondersteuning voor de aanplant van een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosiewerend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten. Interesse? Neem contact op met Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de Provincie.

Welke aanplantingen komen in aanmerking?
Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden:
 • minimum lengte 100 meter
 • of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks
 • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter
 • of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking
Bijkomend bos en bosomvorming:
Voorwaarden:
 • landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout)
 • uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal
 • landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking

 

Subsidies voor lokale besturen: het houtkantenplan

Het houtkantenplan heeft als doel het beheer en de aanleg van nieuwe houtkanten op openbaar domein te stimuleren. Meer concreet wil het plan met ongeveer 100 km nieuwe houtkanten de biodiversiteit versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling door 12.000 ton extra CO2-opslag.

Timing

Budget

 • Totaal subsidiebedrag oproep: 1.260.000 euro
 • Maximaal 50.000 euro subsidie per aanvraag
 • Maximaal subsidiepercentage 70% - minimaal 30% eigen inbreng
  • Eigen inbreng
   • Gebruik andere subsidies toegelaten met uitzondering van het Lokaal energie- en klimaatpact
   • De totale subsidiëring is kleiner dan of gelijk aan de totale projectkost
 • Geen voorschotten

Voor wie?

 • Er is 1 projectpromotor
  • Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW's en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW
  • provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen
 • Mogelijkheid tot samenwerking met partners: inhoudelijk/financieel
  • Samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring

Wat?

 • Aanplant inclusief eventuele bescherming
 • Nazorg en beheerwerken tijdens de looptijd van het project (max 4 jaar)
 • Begeleiding van werkzaamheden, initiatieven voor draagvlakverbreding en opstart beheer: personeelskosten, kosten voor externe dienstverlening en werkingskosten

Projectlocatie en ligging

 • In het Vlaamse Gewest
  • Locaties waar aangeplante bomen en/of struiken kunnen uitgroeien tot lijnvormige
   houtige kleine landschapselementen: langs wegen, trage wegen, waterlopen,
   perceelsranden
 • Buitengebied - kaart ‘Samenhangende Open Ruimte Gebieden (SORG)' (Indicatief)
 • Meerdere locaties mogelijk mits landschapsecologisch verband
 • Zowel nieuwe aanplant als herstel van houtig landschapselement in slechte staat
 • Eigendomssituatie:
  • Publiek domein: eigendom projectpromotor
  • Zones met plantrecht
  • Overeenkomst met eigenaar en beheerder: toelating voor aanplant en instandhouding
 • Garantie gebruik voor KLE’s voor de komende 20 jaar!