Natuur en zorgDelen

 

Natuur en zorg

Over heel Vlaanderen werken Regionale Landschappen mee aan vergroening van zorginstellingen om de streekidentiteit te versterken. Adviesverlening en inspiratie aan de hand van expertise staan hierbij centraal.

Natuur en gezondheid

Het is algemeen geweten: de natuur heeft een positieve invloed op mensen, zowel fysiek als mentaal. Natuur brengt rust in je hoofd, geeft nieuwe energie en zorgt dat je je beter in je vel voelt. Natuur is  een plek om even te deconnecteren terwijl het tegelijkertijd ook een plek voor verbinding is. Het effect van de natuur op iemands gezondheid is het sterkst voor de meest kwetsbare groepen, bijvoorbeeld voor kinderen, ouderen, mensen met een langdurige ziekte of handicap. Niet verwonderlijk dat zorginstellingen steeds meer inzetten op vergroening van hun buitenruimte. Een natuurlijke omgeving rond zorgcentra verbetert de kwaliteit van de zorg én biedt voordelen voor de natuur. Tal van zorginstellingen kiezen om de groene buitenruimte therapeutisch in te zetten. Bij AZ Alma in Eeklo werken we momenteel aan de omvorming van het terrein naar een biodiverse semi-openbare bewegings- en belevingsruimte.

Regionaal Landschap als expert

Omdat zorginstellingen vaak de expertise niet in huis hebben om de vergroening uit te werken, kunnen ze in landschappelijk waardevolle gebieden een beroep doen op een Regionaal Landschap. Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. Door de kennis van de zorginstellingen en hun (tuin)therapeuten samen te brengen met de kennis van de Regionale Landschappen ontstaan er mooie projecten. Regionale Landschappen zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om mensen in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

Meer dan zorginstellingen alleen

Uiteraard is meer natuur goed voor ieder van ons en goed nieuws voor vlinders, bijen, bloemen en vogels die blij zijn met deze biodiverse groene ruimtes. Regionale Landschappen zetten ook in op natuurbeleving. Denk maar aan herstelplannen voor trage wegen en het uitbouwen van kwaliteitsvolle wandelgebieden. Zo kan je het landschap in alle seizoenen op zijn mooist verkennen.

Inspiratiegids

De mogelijkheden om de omgeving van een zorginstelling te vergroenen, zijn talrijk. Denk maar aan de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours voor bewoners, dementietuin, een dierenhoekje… Om zorginstellingen te inspireren werkten de regionale landschappen een inspiratiegids uit. Deze vertelt het verhaal van twee algemene ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee psychiatrische ziekenhuizen die de buitenruimte van hun voorziening groen inrichtten en dit groen inzetten in hun werking. Je komt te weten waarom zorginstellingen kozen voor vergroening, hoe ze geïnspireerd werden, hoe de samenwerking met het regionaal landschap en andere partners verliep. Elke zorginstelling geeft concrete tips voor collega’s om zelf aan de slag te gaan om een groenere omgeving te creëren. Je kan de inspiratiegids gratis downloaden.

AZ Alma als goed voorbeeld

Dit project beoogt de omvorming van een bestaand grasland en een monocultuurbos, gelegen op het terrein van het ziekenhuis AZ Alma, naar een biodiverse semi-openbare bewegings- en belevingsruimte welke in verbinding staat met het aanliggende Raverschootbos van de stad Eeklo. Het grasland -oorspronkelijk in gazonbeheer- wordt omgevormd tot bloemrijk hooiland met wandelpaden.

Naast ecologische doelstellingen streeft het project ernaar om mensen te doen bewegen en de positieve effecten van natuur te laten beleven. Natuur biedt immers gezondheidsbevorderende factoren zowel op fysiek als mentaal vlak. We willen ook de sociale contacten van de gebruikers verruimen. Hiervoor doen we beroep op lokale partners en doelgroepen rond het thema "bewegen in de natuur".

Volgende acties zijn al ondernomen:

  • Aanplantingen
  • Inzaaien bloemenmengsels
  • Aanleg blotevoetenpad
  • Vrijmaken wandelpaden in Raverschootbos
  • Speelelementen aanbrengen