Ondersteuning van steden en gemeenten bij landschapsonderhoudDelen

 

Ondersteuning van steden en gemeenten bij landschapsonderhoud

Hoe kan je als gemeente het vereiste natuur- en landschapsbeheer efficiënter plannen, uitvoeren en opvolgen? Een LOB // Loket Onderhoud Buitengebied is een platform of samenwerkingsverband dat gemeente- en stadsbesturen ondersteunt bij het regulier landschapsonderhoud. Het LOB // Loket Onderhoud Buitengebied kan ingezet worden voor het beheer van KLE’s (vb. poelen, bomenrijen, houtkanten), trage wegen, bermen en recreatieve infrastructuur. Een bomenplan is dus een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband van het LOB.

Voordelen

 • Het maakt het mogelijk om kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënter in te zetten.
 • Het helpt beleidsvisies vlotter vertalen naar concreet onderhoud op het terrein (en draagt zo bij tot de visievorming).
 • Het neemt de coördinatie van de uitvoering in handen.
 • Het zet geschikte uitvoerders aan het werk.
 • Het geeft besturen de kans om intergemeentelijke samen te werken (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen).

Wat doet een LOB?

Je kan een beroep doen op een LOB // Loket Onderhoud Buitengebied voor deze modules afzonderlijk of gecombineerd. 

1. INVENTARISATIE

Dit omvat de projectmatige inventarisatie van kleine landschapselementen (KLE’s) en andere landschapselementen, zoals poelen, bomen, houtkanten, holle wegen, trage wegen, bermen, infoborden…

2. OPMAAK BEHEERPLANNEN

Dit omvat de projectmatige opmaak van beheerplannen. Aan elk element hangt een werkschema met startjaar. Dit biedt de mogelijkheid om een budget/begroting op zowel korte- als lange termijn te bepalen en een werkplanning op te maken.

3. BEGELEIDING BIJ UITVOERING

Begeleiding bij uitvoering van beheerplannen omvat de aansturing van de specifieke aannemers/gemeentediensten, de opmaak van ramingen en bestekken en de opmaak van de planning.

 

Hoe werkt een LOB?

Volledige of gedeeltelijke ondersteuning

 
1. Het RL neemt de volledige coördinatie op zich

Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de gemeente. Het Regionaal Landschap betaalt het DIPLA-abonnement en de gemeente betaalt voor uitgevoerde diensten aan het Regionaal Landschap.

2. De gemeente doet alles zelf

De gemeente neemt zelf een abonnement op DIPLA en kan het digitaal platform voor eigen doeleinden uitbouwen. Ook de uitwisseling van beheerkennis is steeds mogelijk.

3. Gedeelde coördinatie

Het Regionaal Landschap neemt de coördinatie op zich in nauw overleg met de gemeente, maar de gemeente coördineert zelf de beheertaken. Het Regionaal Landschap betaalt het DIPLA-abonnement en de gemeente betaalt voor uitgevoerde diensten aan het Regionaal Landschap.

Beheerschema's

Beheerschema’s vormen het hart van elk LOB // Loket Onderhoud Buitengebied. 

Ze vertalen het beheer van landschapselementen in gestandaardiseerde schema’s die weergeven welke stappen nodig zijn voor een goed onderhoud. Een standaardisatie is nodig om de efficiëntie van het beheer te optimaliseren. Daarbij gaat het om het beheer van (kleine) landschapselementen en andere elementen zoals recreatieve infrastructuur en trage wegen.

Beheerschema’s kunnen gebruikt worden als naslagwerk of als input van beheerinfo voor digitale beheerplatformen. Ze bundelen immers de kennis die tot voor kort verspreid aanwezig was bij alle organisaties.

Een digitaal platform

Een LOB // Loket Onderhoud Buitengebied maakt bij voorkeur gebruik van een digital platform.

Voordelen?
 • Het is dynamisch.
 • Het maakt de bundeling en uitwisseling van kennis en informatie mogelijk.
 • Het verplicht tot standaardisatie: dit vergroot de efficiënte vergroot en verzekert een kwalitatieve dienstverlening.
 • Het houdt de historiek van beheer en beheerkeuzes bij.
 • Het geeft vlot opdrachten door aan de betrokkenen.
 • Het laat toe de uitvoer van opdrachten efficiënt op te volgen.
DIPLA?

De ontwikkelaars van dit LOB // Loket Onderhoud Buitengebied kozen voor het digitaal platform DIPLA. Door DIPLA samen met de ontwerpers verder te verfijnen, is het volledig afgestemd op de reguliere werking van gemeenten, Regionale Landschappen en Bosgroepen.

Waar kan je een LOB toepassen?

1. Volledig openbaar domein

Alle openbare landschapselementen worden beheerd, zowel in het buitengebied als in de dorpskern.

 

2. Enkel buitengebied

Alle openbare landschapselementen in het buitengebied worden beheerd.

 

3. Projectmatig

Bv. bij een inrichtingsplan, park of ruilverkavelingsgebied wordt een specifieke locatie afgebakend waarbinnen het landschapsonderhoud gecoördineerd wordt.

4. Thematisch

Het LOB is werkzaam op één specifiek groenelement, bv. laanbomen, houtkanten of poelen, in de volledige gemeente.

 

Downloads