PoelenDelen

 

Poelen

Een poel of ‘put’ was oorspronkelijk een drinkplaats voor het vee. Nu onderhouden en graven we nieuwe poelen om hun landschaps- en natuurwaarde. Onder meer heel wat kikkers en salamanders vinden er hun thuis. Voeg zelf geen vissen toe, want zij verorberen de larven van waterdieren. Staat er water in je poel, dan komt het leven vanzelf.

Poelen en fauna

Voor oever- en waterplanten, maar ook voor vogels, libellen... vormen poelen een gepaste biotoop. Bij de aanleg en het herstel van poelen is er aandacht voor de kwetsbare amfibieënsoorten zoals de kamsalamander en naar de inrichting van natuurverbindingsgebieden. Eenden, ganzen, vissen, mogen niet uitgezet worden in de poel, aangezien dit nefast is voor kikkers en salamanders. Om deze reden wordt ook gevraagd om het perceel niet te bemesten. Regelmatig worden de interessantste poelen bemonsterd in samenwerking met Hyla. Lees alles over poelen in onze poelenbrochure!

Een poel aanleggen, beheren of herstellen

Wie een poel wil aanleggen houdt het best rekening met enkele factoren. Wat is bijvoorbeeld een geschikte locatie? En hoe diep moet je graven? Het beheer van een poel hoeft niet moeilijk te zijn, als je het goed aanpakt. Je kan zelf aan de slag gaan of onze hulp inroepen. Neem in dat geval zeker contact op met ons!

Wij bieden ondersteuning bij wie een poel wil aanleggen of herstellen: 

  • opmaak omgevingsvergunning
  • opvolgen van de graafwerken
  • onderzoeken subsidiemogelijkheden

De filmpjes hieronder helpen je op weg. Meer info? Bekijk de beheerfiche en de poelenbrochure over het beheer van poelen.

Heb je een vraag? Contacteer ons Download de beheerfiche Download de poelenbrochure