Trage wegenTerug naar overzicht
Delen

 

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,… Heel wat van deze vroegere buurtwegen zijn in het verleden reeds verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan. Dat is jammer, want deze trage wegen bieden heel wat mogelijkheden als wandel- of fietspad, hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde of kunnen gebruikt worden als veilige verbinding voor zwakke weggebruikers.

Trage wegen worden vooreerst gebruikt als landbouwweg, maar kunnen ook als wandel-, fiets- of ruiterpad gebruikt worden. Heel wat trage wegen worden vandaag reeds ingeschakeld in wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal voor wandelaars of fietsers die op een rustige manier van het landschap en de natuur kunnen genieten.

Naast de recreatieve functie kunnen trage wegen gebruikt worden als veilige functionele verbindingen voor zachte weggebruikers. Bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen of het woon-werk verkeer.

Trage wegen hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde en zijn ook van belang voor natuurontwikkelingBijna alle trage wegen zijn historische verbindingen. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd!

In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied.

Trage wegen zijn het zeker waard om behouden te worden. Hiervoor moeten we ze eerst in kaart brengen, welke trage wegen zijn er nog, welke waren er vroeger, zijn verbindingen bruikbaar in trajecten of routes… RLML begeleidt gemeenten bij de opmaak van trage wegenplannen. 

Hoe gaan we te werk?

  • overleg met particulieren over open te stellen trage wegen, in opdracht van de gemeente
  • in kaart brengen van trage wegen en info geven over waar trage wegenkaarten te verkrijgen zijn