Woeste Hoogten

Het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei, Universiteit Gent en Toerisme Meetjesland willen het landschappelijk verleden en met name de impact van enkele Middeleeuwse hoeves op het landschap eromheen in beeld brengen. Het project 'Woeste Hoogten' brengt de geschiedenis in beeld waarin de woeste gronden in cultuur werden gebracht.Terug naar overzicht
Delen

 

Woeste Hoogten

‘Woeste Hoogten’ is een verwijzing naar de karakteristieke landschapsstructuur die het resultaat is van eeuwenlange groei en bloei van middeleeuwse ontginningshoeves. Via verschillende informatieve middelen, zoals een boeiende podcast, een gedetailleerde maquette en goed uitgestippelde fiets- en wandelroutes met informatieve stopplaatsen, willen we zowel de lokale bevolking als bezoekers bewust maken van het kostbare landschappelijke erfgoed dat onze regio rijk is. Dit landschap heeft in de loop der geschiedenis aanzienlijke veranderingen ondergaan, grotendeels als gevolg van de groei en ontwikkeling van deze zogenaamde ontginningshoeves. RLML en haar partners streven ernaar om de geschiedenis van dit landschap en met name de invloed van deze hoeves op de omringende natuur in kaart te brengen. Ons doel is om bezoekers in staat te stellen het landschap op een dieper niveau te begrijpen en te waarderen. In het voorjaar hebben we besloten om samen te werken met studiebureau Madoc voor de realisatie van dit project. De Universiteit Gent en het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei dragen bij aan de inhoudelijke aspecten. Toerisme Meetjesland neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de promotie van het uiteindelijke product.

In overleg met het Plattelandscentrum Huysmanhoeve in Eeklo en studiebureau Madoc hebben we besloten om de Huysmanhoeve als locatie te kiezen voor de maquette. Deze historisch interessante locatie fungeert als startpunt voor een van de fietstochten en past perfect in het verhaal van Woeste Hoogten. We streven ernaar om dit project tegen eind 2024 succesvol af te ronden.


Door dit project krijg ik het gevoel dat we de tijd kunnen laten spreken, en de verhalen van het landschap en de ontginningshoeves tot leven kunnen brengen. Het is een kans om mensen te laten inzien dat ons verleden, en zeker het ontginningsverhaal, diep geworteld is in het heden, en dat elke heuvel en elk pad een verhaal te vertellen heeft als je maar goed kijkt en luistert. - Ralph MarĂ©chal (medewerker landschap)


Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.