Beestige podcasts

Deze interviews met dieren laten kinderen kennis maken met bekende en minder bekende diersoorten! Maken alle bijen honing? Vliegen vleermuizen in je haar? Hebben vleermuizen een staart? Je komt het allemaal te weten in deze korte podcasts!gratis

prijs
Delen

Biodiverse boomgaarden en hooilanden

Fruitboomgaarden bieden heel wat kansen voor het verhogen van de biodiversiteit. Al te vaak worden deze niet optimaal benut. We zetten met dit nieuwe project in op de aanleg en het beheer van boomgaarden en hooilanden waarbij, na analyse, met gerichte ingrepen het biodivers karakter versterkt wordt. Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei en Natuurpunt en Partners Meetjesland.

De voorbije jaren neemt de belangstelling voor de hoogstamboomgaard terug toe. Liefhebbers planten opnieuw fruitbomen en dragen zo bij tot het behoud van dit unieke landschapselement. Hoogstamfruitbomen zorgen voor het herstel van een gevarieerd, kleinschalig landschap. En ze leveren ook een winst voor de natuur!

Wat zijn de mogelijkheden binnen dit project? 

Advies rond inrichting en beheer

Natuurpunt en Partners vzw inventariseert intensief bestaande boomgaarden en hooilanden op aanwezigheid van planten, insecten, vogels, zoogdieren, paddenstoelen… Zo kan de invloed op het rendement van de hooi/graslanden als gevolg van de genomen biodiversiteitsverhogende maatregelen worden bepaald.

Subsidies voor het bewaren of verhogen van zogenaamde 'biodiversiteitsverhogers' (100 % subsidie):
  • Achterstallig beheer van oude fruitbomen
  • Aanleg van takkenrillen
  • Aanplant van hagen of houtkanten
  • Nestkasten voor mezen, steenuilen of vleermuizen
  • Insectenhotels
  • Graven van een poel
  • Vrijmaken van een gracht
  • Herwaarderen van een hooiland (om insecten aan te trekken) door aangepast maaibeheer
Themamomenten en educatie in publieke boomgaarden en hooilanden om eigenaars, maar ook anderen, te informeren en te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan rond beheer en het verhogen van biodiversiteit

Zo zullen we aan de bestaande publicatie 'Van Trezeke tot Keizerin' een hoofdstuk toevoegen met advies rond inrichting en beheer met als doel het creëren en beheren van boomgaarden en hooilanden met een hogere biodiversiteit. Als ambassadeur voor onze streekeigen hoogstamboomgaarden is de steenuil dé geknipte symboolsoort (een van de prioritaire provinciale soorten) voor heel wat ander leven in de boomgaard. Door middel van podcasts laten we verschillende bewoners van boomgaarden aan het woord.