Beheertips

Om een duurzame impact te hebben op het landschap en klimaat is optimaal beheer noodzakelijk om aanplanten gezond oud te laten worden. Deze beheerfiches bevatten tips voor wie zelf aan de slag wil.gratis

prijs
Delen

Tips voor een duurzaam beheer

Om een duurzame impact te hebben op het landschap en klimaat is optimaal beheer noodzakelijk om aanplanten gezond oud te laten worden. Bomen moeten gesnoeid, hagen geschoren, houtkanten afgezet, perceelsranden gemaaid, poelen geruimd en nestkasten gecontroleerd en gereinigd worden. Goed beheer is dus minstens even belangrijk, zo niet belangrijker!

Slecht beheerde landschapselementen worden vaak aanzien als een last die men liever kwijt is dan rijk en zijn in veel gevallen gedoemd om te verdwijnen… Vaak zetten eigenaars zich ijverig in om de realisaties te onderhouden en te beheren. Maar dikwijls weten ze niet goed hoe en/of wanneer ze aan de slag moeten. Soms wordt er zelfs helemaal niet beheerd en dreigen inspanningen en kosten tevergeefs geweest te zijn. Knotbomen scheuren uit, nestkasten vallen uit elkaar, toppen van hoogstammige bomen kraken af en poelen verlanden, dit hypothekeert uiteindelijk de verdere groei en ontwikkeling van ons landschap en onze natuur.

Deze beheerfiches bevatten tips voor wie zelf aan de slag wil!

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Zelf aan de slag met handige beheersfiches

Hoe creëer en behoud ik botanisch grasland? Hoe beheer ik mijn hagen, houtkanten, knotbomen en fruitbomen op een goede manier? En heb ik veel werk om mijn poel te onderhouden? Deze handige beheerfiches geven je een pak informatie en tips om zelf aan de slag te kunnen gaan. Uiteraard kan je ons steeds contacteren voor meer tips.

Botanisch grasland

Naar de fiche

Hoogstamfruitbomen

Naar de fiche

Houtkanten

Naar de fiche

Knotbomen

Naar de fiche

Poelen

Naar de fiche

Reststromen

Naar de fiche

Plantgids

Naar de plantgids

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.