Biodiversiteit bij landbouwers: subsidieoverzicht

Natuur en landbouw zijn elkaars bondgenoten. De Regionale Landschappen helpen bij het versterken van beide elementen.gratis

prijs
Delen

Naar een win-win voor natuur én landbouw

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Zo gaan we samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei is actief in dertien gemeenten. Ben je inwoner van een van deze gemeenten en heb je interesse om mee te werken aan het landschap? Dan bieden wij heel wat mogelijkheden om jou te helpen. Want aan de slag gaan voor het landschap, dat doen we samen.


Natuur en landbouw zijn elkaars bondgenoten. De Regionale Landschappen helpen bij het versterken van beide elementen. Als Regionaal Landschap beseffen wij heel goed dat een samenwerking voor de landbouwer ook economisch interessant moet zijn en niet enkel afhankelijk mag zijn van pure goodwill van de landbouwer. Wanneer de financiële druk wegvalt, heeft een landbouwer meer tijd om landschapsherstel met de bedrijfsvoering te verzoenen. Zo’n agro-ecologische overgang kan echter niet van de ene dag op de andere. De populaties van natuurlijke plaagbestrijders moeten terug in balans komen en de bodemkwaliteit dient te herstellen. De bodem is een belangrijke speler voor de lange termijn van een landbouwer, niet enkel om de eigen oogst in stand te houden en kwalitatief en kwantitatief op peil te houden, maar tevens voor de waarde van de percelen voor een lange periode.


Kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, bomenrijen en poelen, vormen groene verbindingen in het landbouwlandschap. Heel wat diersoorten gebruiken deze corridors om zich veilig te verplaatsen. Ze vinden er voedsel, een schuilplaats en nestgelegenheid. Maar ook voor de landbouwer zijn kleine landschapselementen nuttig. Hagen en houtkanten zijn immers ook de thuisbasis van talrijke bestuivende insecten en plaagbestrijders. Ze fungeren als groenscherm en beschermen gewassen tegen hevige wind of zorgen voor schaduw voor het vee. De wortels van de bomen en struiken verankeren de bodem en gaan zo erosie tegen. Daarnaast zorgen deze voor een betere infiltratie van regenwater, zeker bij grote hoeveelheden neerslag. Kleine landschapselementen maken de landbouw weerbaarder tegen klimaatverandering. En niet onbelangrijk: ze verhogen de belevingswaarde van het landbouwlandschap voor toeristen en recreanten.


Er bestaan heel wat subsidies die de win-win tussen natuur en landbouw versterken. In deze brochure vind je hiervan een overzicht. Heb je zelf ideeën rond subsidies? Laat het ons weten via info@RLML.be

Download het subsidieoverzicht