Knotbomen: knoestige knapen

Knotbomen: knoestige knapengratis

prijs
Delen

 

Knotbomen: knoestige knapen

Met deze brochure willen we je de essentie over knotbomen meegeven. Welke boomsoorten kan je knotten, hoe plant je ze aan, welk onderhoud hebben ze nodig? Deze brochure is de vrucht van samenwerking tussen de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen en de provincie Vlaams-Brabant en werd herwerkt door de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen om informatie te geven op maat van de streek.

Knotbomen spreken tot de verbeelding. Mysterieus ogen hun grillige vormen. Streng priemen hun takken omhoog in de lucht. Vele kunstenaars lieten er zich dan ook door inspireren. Onze voorouders vonden knotbomen om andere redenen interessant. Ze ontdekten
dat door bomen te knotten ze telkens opnieuw hout konden oogsten van dezelfde boom. En dat hout kende talloze toepassingen in hun dagelijkse leven.


Wij vinden knotbomen vooral mooi in het landschap en van onschatbare natuurwaarde. Jammer genoeg zijn vele knotbomen doorheen de jaren verdwenen of zijn ze lange tijd niet meer onderhouden. Maar met de stijgende interesse voor hout als
duurzame kunnen we de knotbomen misschien nieuw leven inblazen?

Download de brochure
© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei