Hang een nestkast en bied onderdak

Bruine kiekendief, akkervogels, amfibieën, vleermuizen… we zetten er ons al jaren voor in. Maar wat met het ‘dier met de pet’ in je onmiddellijke omgeving? Deze actie geldt enkel voor het werkingsgebied van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei.Delen

 

Hang een nestkast, bied onderdak

We hebben een hele rist nestkasten in voorraad. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderdak bieden aan de steenuil, de niet-meer-zo-gewone-huismus of aan de vlinders en bijen in je tuin. We kunnen dus samen aan de slag, en niet ver van je bed, maar heel dichtbij!


Bekijk hieronder ons aanbod. Heb je interesse in een of meerdere nestkasten? Contacteer ons!

 

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Maak hier je keuze

Vleermuiskast
© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Vleermuiskast (groot) - NIET IN VOORRAAD

Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken, ze zijn afhankelijk van bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. Door het plaatsen van een vleermuizenkast kan je deze nachtdieren helpen.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Vleermuiskast Falkenstein - uitverkocht

Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken, ze zijn afhankelijk van bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. Door het plaatsen van een vleermuizenkast kan je deze nachtdieren helpen.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Gevelkast steenuilen - 13 euro

In het buitengebied zijn steeds minder knotwilgen en oude fruitbomen te vinden, dé nestplaatsen voor steenuilen. Het gevolg is dat de populatie steenuilen daalt. Door het plaatsen van deze nestkast draag je een steentje bij aan het op peil houden van het aantal steenuilen.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Zelfbouwpakket kerkuilen - 13 euro

De kast het liefst ophangen binnen in schuur, stal, zolder (in ieder geval binnen). De nestkast kan met opening naar de binnenruimte maar kan ook met de opening tegen het gat in de gevel waar de uil naar binnen kan. Als de kast in een ruimte hangt moet er natuurlijk altijd een mogelijkheid zijn dat de uil naar binnen kan.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Nest voor boeren- of huiszwaluw - 2 euro

Boeren- of huiszwaluwen hebben voor de bouw van hun nest modder nodig en die is in het broedseizoen niet steeds voorhanden of van slechte kwaliteit waardoor de nesten afbrokkelen of naar beneden vallen. Kunstnesten kunnen hier een oplossing bieden.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Houten nestkast gierzwaluw - 3 euro

Nestkasten zijn ideale beschermingsmiddelen voor gierzwaluwen. Zij kunnen daar worden gehangen waar nestgelegenheden zijn verdwenen of gewoon om nestplekken te creëren.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Houtbetonnen nestkast gierzwaluw - 8 euro

Nestkasten zijn ideale beschermingsmiddelen voor gierzwaluwen. Zij kunnen daar worden gehangen waar nestgelegenheden zijn verdwenen of gewoon om nestplekken te creëren.

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Nestkast grote gele kwikstaart - 2,5 euro

Plaats de nestkast bij voorkeur direct onder een brug of stuw. Verder is het mogelijk om de nestkasten aan een schuur of steiger te hangen dicht bij het water. De nestkast is ook geschikt als kast voor de witte kwikstaart, zwarte en gekraagde roodstaart, roodborst en grauwe vliegenvanger. 

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Egelpoortje - 1 euro

Heb je een omheining en kan je deze niet verwijderen, dan kan je er toch nog voor zorgen dat egels gemakkelijker in en uit je tuin kunnen lopen en vermijd je dat ze een weg moeten oversteken. Voorzie daarvoor een egelpoortje, dit kan je eenvoudig doen door op niveau van de grond een gat van 15x15 cm in of onder de afsluiting te maken. Dit egelpoortje zorgt ervoor dat het er nog mooi uitziet ook!

© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei

Steenuilenkast - TIJDELIJK UITVERKOCHT

In het buitengebied zijn steeds minder knotwilgen en oude fruitbomen te vinden, dé nestplaatsen voor steenuilen. Het gevolg is dat de populatie steenuilen daalt. Door het plaatsen van deze nestkast draag je een steentje bij aan het op peil houden van het aantal steenuilen.

Soortbescherming

Bij soortgerichte acties worden concrete impulsen gegeven om meer en betere leefplaatsen te bieden en bestaande biotopen te bewaren, te verbinden en te verbeteren voor typische fauna en flora in het Meetjesland. Het soortbeschermingsproject werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen.